Strada Alexandru Vlahuta nr. 12-14, Cluj Napoca
Telefon:
  • 0264 580615 - Secretariat
  • 0264 587298 - Contabilitate
  • 0264 585965 - Directiune
Codul fiscal: 4722498
PERIOADĂ TRANSFERURI AN ȘCOLAR 2020-2021(I-VIII)
CTP și Burse
PDI 2016-2020
Mobilități 2020-2021
Anunț transfer liceu
Săptămâna "Școala altfel" - 24.04.2020-30.04.2020
Simulare Evaluare Națională și Bacalaureat 2020

!!!Important-Comunicat suspendare cursuri!!
!!ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTITOARE 2020-2021!!
Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj Napoca

Actualitati

Cererile de transfer vor fi analizate in sedintele Consiliului de Administratie tinand cont de:
  •  nr. de locuri;
  •  media 10 la purtare;
  •  minim 9, media de absolvire a sem/anului scolar.

In cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai dupa primul semestru, daca media lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita transferul; in situatii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a  a invatamantului liceal pot fi transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judetene / a municipiului Bucuresti, cu respectarea conditiei de medie, mentionate anterior.

Nota:
Incepand cu anul scolar 2015-2016, elevii de liceu care doresc sa se transfere la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, vor sustine un examen, in functie de profilul pentru care opteaza.