Strada Alexandru Vlahuta nr. 12-14, Cluj Napoca
Telefon:
  • 0264 580615 - Secretariat
  • 0264 587298 - Contabilitate
  • 0264 585965 - Directiune
Codul fiscal: 4722498
PDI 2016-2020
Inscriere Clasa Pregatitoare 2019-2020
Mobilitati 2019-2020
Festivitate Clasele a VIII-a si a XII-a
OMEN 4813 din 29 August 2018
OMEN 4830 din 30 August 2018
Procedura egalizare sanse - nr 26651 din 2019
Bacalaureat 2019
Anunt transfer liceu

Bacalaureat 2019

Examenul scris  de bacalaureat sesiunea iulie 2019, va avea loc la Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr 25.