Prima edițiePOSTER CONFERINTA

Educație. Dialog. Comunitate

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca

14.12.2019

Principiile educației permanente au devenit, în ultimii ani, prioritare în cadrul politicilor educaționale românești. În acest sens, apartenența la o comunitate integrală, una care reunește elevi, părinți și profesori și care asigură, în cazul tuturor actanților demersului educativ, siguranța și stabilitatea de care au nevoie toți membrii acestei comunități reprezintă nu doar un deziderat educațional, ci și o realitate cât se poate de concretă.

În ultimii ani, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” a arătat, prin proiectele coordonate, că integrarea elevilor și a părinților într-un demers educativ activ sunt esențiale pentru păstrarea unui mediu în care cooperarea și participarea la formule alternative de educație, precum și evidențierea rolului prioritar al elevului în cadrul acestor activități rămân mărci specifice ale tuturor proiectelor inițiate până în prezent.

Prima ediție a Conferinței Naționale EDUGHIB, având ca temă educația, dialogul și comunitatea pornește în continuarea acestor demersuri, propunând, în plus, și inițierea unor dezbateri productive despre proiecte educative alternative, inițiative de cooperare, integrarea părinților și a elevilor în proiecte extracurriculare, extinderea demersului educativ centrat pe elev și, nu în ultimul rând, integrarea comunitară a tuturor participanților (elevi, părinți și profesori), într-un cadru al siguranței și al stabilității.