Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj Napoca

Evaluari internationale

PIRLS – investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a;

TIMSS – investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematică şi ştiinţe;

PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării obligatorii