Conform Titlului VII, cap. I, secţiunea II, art. 138 din ROFUIP şi a cap. XI, art. 13 litera a din ROI, elevii sunt obligaţi să aibă o ţinută decentă în şcoala. Ţinuta decentă în Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” pentru gimnaziu constă în vestă de blugi cu sigla şcolii, iar pe dedesupt se poartă cămaşă albă. La liceu sacou negru şi cămaşă alba.Ţinuta este obligatorie pentru toţi elevii şcolii, cei care nu se o poartă se supun sancţiunilor prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al şcolii.